logo - DME

Jazyková škola v Žiline Sarja je
licencovaná partnerská škola DME

Ul. Antona Bernoláka 51
Dom odborov
010 01 Žilina
0907 308 998
sarja@sarja.sk

TOEFL ® test - prípravný kurz

logo - TOEFL ®

TOEFL ® test (Test of English as a Foreign Language) - najrozšírenejší test anglického jazyka, akceptovaný viac ako 7 500 inštitúciami v 130 krajinách sveta vrátane Ázie, uznávaný najlepšími univerzitami vo Veľkej Británii, Austrálii, USA a Kanade. Certifikát TOEFL nahrádza maturitnú skúšku z anglického jazyka.

Educational Testing Service (ETS), autor skúšok TOEIC ® a TOEFL ®, je svetovým lídrom v oblasti hodnotenia jazykových znalostí vo vzdelávaní a v biznise s viac ako 60 ročnou tradíciou. Nástrojmi ETS sú svetovo známe certifikáty, ktoré sú zárukou objektívneho hodnotenia.

TOEFL je požadovaný rôznymi inštitúciami a hlavne zahraničnými vysokými školami ako objektívne zhodnotenie jazykových schopností uchádzača (každá škola si stanovuje počet bodov, ktoré musí študent dosiahnuť, aby bol prijatý na štúdium).

Test TOEFL sa vyžaduje od uchádzačov o bakalárske, magisterské a postgraduálne štúdium. Od apríla 2006 sa v SR administruje už len najnovšia - internetová podoba tohto testu, nazývaná iBT TOEFL. Test sa dá vyskúšať po zaregistrovaní na www.ets.org/toeflpractice

Test má štyri časti:

  1. Reading – meria schopnosť porozumenia prečítaného materiálu. Otázky v tejto časti sú zamerané na porozumenie prečítanej pasáže, vyhľadávanie hlavných myšlienok, odkazov, faktov a hodnotí tiež slovnú zásobu (synonymá, antonymá, atď.) Celkový čas: 60 - 100 minút.
  2. Listening – meria schopnosť rozumieť americkej angličtine. V tejto časti odznie niekoľko dialógov,krátkych konverzácií a simulovaných vyučovacích hodín. Celkový čas: 60 - 90 minút.
  3. Speaking -meria schopnosť komunikácie. Obsahuje 2 nezávislé a 4 integrované úlohy. Celkový čas 20 minút.
  4. Writing – meria schopnosť písania v anglickom jazyku na zadanú tému, schopnosť zovšeobecniť, usporiadať a rozvíjať hlavné myšlienky, schopnosť podporiť ich príkladmi alebo dôkazmi. Celkový čas 50 minút.

Za každú časť z týchto štyroch častí môže uchádzač získať skóre od 0 - 30 bodov, celkové skóre za test je maximálne 120 bodov. Dosiahnuté bodové výsledky po vykonaní testu TOEFL zodpovedajú týmto úrovniam jazykovej náročnosti podľa úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca:

B1: 47-59 bodov
B2: 60-79 bodov
C1: 80-99 bodov
C2: 100-120 bodov

Viac o teste na www.etsglobal.org

TOEFL® Junior™

TOEFL® Junior™ test je objektívny a spoľahlivý nástroj na meranie úrovne anglického jazyka u študentov 2.stupňa ZŠ a stredných škôl. Anglické programy po celom svete dôverujú TOEFL® Junior™ testom, ktoré im pomáhajú urobiť najlepšie rozhodnutie o ich študentoch. Typy programov zahŕňajú anglické jazykové programy, výmenné pobyty, medzinárodné školy.

Test TOEFL®Junior Standard (papier-pero) trvá 1 hodinu a 55 minút a je rozdelený na tri časti:

  1. Listening / Posluch - 40 minút - 42 otázok
  2. Language form and meaning / Jazyková forma a význam – 25 minút – 42 otázok
  3. Reading/Čítanie – 50 minút – 42 otázok

TOEFL® Junior™ test meria znalosť všeobecnej angličtiny na úrovniach od A2 po B1 (podľa rámca CEF).Celkový počet bodov sa pohybuje v rozmedzí od 600 do 900 bodov.

Viac o teste na www.etsglobal.org

TOEFL® ITP

TOEFL® ITP je autentickou verziou skúšky TOEFL® v papierovej podobe (PBT). ITP slúži ako skúšobný test pred pristúpením k skúške TOEFL® iBT. Je určený aj na interné testovanie v rámci danej organizácie. TOEFL® ITP spĺňa požiadavky univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií a je tak spoľahlivou metódou určenia jazykovej pokročilosti v rámci akademických zručností. Tieto skúšky využíva viac ako 1500 akademických inštitúcií.

Test trvá cca 2 hodiny a je rozdelený na tri časti:

  1. Listening / Posluch - 35 minút - 50 otázok
  2. Structure and Written Expression / Slov. zásoba a gramatika – 25 minút – 40 otázok
  3. Reading / Čítanie – 55 minút – 50 otázok

TOEFL® ITP test meria znalosť akademickej angličtiny na úrovniach od A2 po C1 (podľa rámca CEF). Celkový počet bodov sa pohybuje v rozmedzí od 310 do 677 bodov.

Tak isto ako oficiálna verzia (TOEFL® iBT), aj TOEFL® ITP je určený pre osoby, ktoré sa nachádzajú minimálne na stredne pokročilej úrovni znalosti anglického jazyka. Pre osoby, ktorých znalosti sú na začiatočnej a stredne-pokročilej úrovni, vytvorilo ETS tÿt ሴ˖EFL® ITP Level 2.

TOEFL® ITP (Institutional Testing Programme) nie je certifikujúcou verziou skúšky TOEFL®. Vykonanie TOEFL® ITP neposkytuje tie isté výsledky a oprávnenia ako oficiálna, certifikujúca skúška TOEFL® iBT.

Viac o teste na www.etsglobal.org

logo - DME

Jazyková škola v Žiline Sarja je
licencovaná partnerská škola DME

NOVÉ KURZY

Nové kurzy angličtiny sa otvárajú každý mesiac. Do prebiehajúcich kurzov môzete nastúpiť kedykoľvek, pričom platíte len zostávajúci počet hodín.

BEZPLATNÁ HODINA

Ponúkame bezplatné ukážkové hodiny počas celého roka. Objednať sa môžete telefonicky alebo emailom.

ZĽAVY

Zľava 10% pre Vás za každého študenta, ktorého privediete so sebou a zapíše sa na kurz angličtiny.*
* Plati pre DME dospelí

E-LEARNING

Vyskúšajte si E-learning kurz